Thông tin về một số bằng sáng chế tiêu biểu của Keith Manufacturing Co.

Dải cao su đệm làm kín cho thanh sàn chuyển động tịnh tiến (sàn trượt)

Số bằng sáng chế: 11383934 / Số xuất bản: 20210387809
Tóm tắt: Để sử dụng trong hệ thống băng tải thanh sàn chuyển động tịnh tiến tạo thành từ các thanh thép/nhôm, dải cao su làm kín để bịt kín các khoảng trống giữa các thanh thép cạnh nhau bao gồm một phần cao su đệm lên mặt trên, vào khe hở gữa 2 thanh trượt và một phần thấp hơn được lèn vào giữa liên kết với mặt bên của thanh kim loại. Miếng đệm khe hở được lắp đặt bằng cách ấn miếng đệm khe hở vào khe hở giữa các thanh.
Loại: Cấp / ứng dụng
Nộp: ngày 24 tháng 6 năm 2021
Ngày cấp bằng sáng chế: 12 tháng 7 năm 2022
Người được ủy quyền: Keith Manufacturing Co.
Nhà phát minh: Daniel Jackson, John Cook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *